Objednání k vyšetření

Pro zkrácení čekací doby doporučujeme všem předchozí objednání.

Online:

https://ordinace.smartmedix.cz/login.php -pro pacienty, kteří mají ve zdravotnické dokumentaci emailovou adresu

https://ordinace.smartmedix.cz/login.php?sender=anonymous&ico=48018074&idreg=48018001 -pro pacienty, kteří nemají ve zdravotnické dokumentaci žádný kontaktní údaj

https://ordinace.smartmedix.cz/login.php?sender=tel&ico=48018074&idreg=48018001 -pro pacienty, kteří mají ve zdravotnické dokumentaci telefonní kontakt

Pro zjednodušení procesu objednávání doporučuji uvést do zdravotnické dokumentace emailovou adresu.

Telefon:

+420 724 719 034

E-mail:

miskovskapruhonice@gmail.com