O nás

MUDR. Zuzana Miškovská, Ph.D. - absolvent I. Lékařské fakulty University Karlovy V Praze (1985), atestace v oboru všeobecné lékařství (1988), do roku 1992 závodní lékař IPS a Motorlet, od roku 1992 soukromá praxe v oboru všeobecné praktické lékařství (1992-2005 Praha 5, od 2005 Průhonice). Akreditace ministerstva zdravotnictví pro funkci školitele v oboru všeobecné praktické lékařství, odborná způsobilost rozšířena o péči o diabetiky 2. typu.
Spoluzakladatel a člen Komise ministerstva zdravotnictví pro včasný záchyt nádorů prsu. Člen výboru Společnosti všeobecného lékařství, garant, autor a spoluautor Doporučených postupů pro všeobecné praktické lékaře. Opakovaná aktivní (přednášky, workshopy, postery) účast na tuzemských a mezinárodních konferencích všeobecného praktického/ rodinného lékařství.

MUDr. Dagmar Peřková - absolventka III. Lékařské fakulty UK Praha, odborná způsobilost ve všeobecném lékařství na úrovni L2, zkušenosti z ordinace všeobecného praktického lékařství, kardiologie a monitoru klinických studií.

MUDr. Irena Červenková - atestace v oboru všeobecného praktického lékařství, dlouhodobě působí v odborných státních institucích a zdravotních pojišťovnách, zde na dlouhodobé doplňující stáži.

Jarmila Dvořáková - registrovaná všeobecná zdravotní sestra, 15 let praxe v pediatrii, 12 let praxe v ordinaci všeobecného praktického lékaře, pravidelná účast na kontinuálním vzdělávání. Školení a pověření pro POCT metody.