Nabízíme

Vyšetření

Kromě základního klinického vyšetření (včetně měření krevního tlaku, zraku, barvocitu, sluchu a BMI) provádíme i tato vyšetření:

POCT metody - vyšetření hned a zde:
Glykemie - k učení diagnosy a účinnosti léčby diabetu
Moč pentaphanem - vyšetření funkce močových cesta a ledvin, orientační vyšetření celkového metabolismu
INR - kontrola správného nasazení Warfarinu
Glykovaný hemoglobin - kontrola účinnosti léčby diabetu
CRP - k určení závažného bakteriálního zánětu

Základní vyšetření srdce a cév:
EKG - k určení srdečního rytmu a prokrvení srdečního svalu
Holter TK - 24 hodinové monitorování krevního tlaku
ABI - orientační cévní vyšetření k ověření správného prokrvení dolních končetin

Dále zajišťujeme a provádíme odběry krve a biologického materiálu k podrobnému vyšetření v laboratoři - spolupracujeme s laboratořemi SynLab, Spadia a Omnilab, odvoz je nasmlouván 3x denně (vždy v úterý, středu a čtvrtek), aby nedošlo k chybám v preanalytické fázi.

Dále zajišťujeme

Péče o ležící nemocné:

DOMÁCÍ PÉČE HANA BLAŽKOVÁ
tel: +420 241 910 038
mobil: +420 775 575 530
email: hb-dp@seznam.cz
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami